Ellátásilánc-menedzsment jellemzők

Az ellátásilánc-menedzsment témekörben az első magyar nyelvű, szakmai-tudományos könyv jól szemlélteti, hogy az ellátásilánc-menedzsment (SCM) napjainkra komplex interdiszciplináris tudományterületté nőtte ki magát, amely más tudományterületekkel (például marketing, gyártás, információtechnológia, szervezeti viselkedés, vállalati kultúra, szociológia) igen összetett kapcsolatrendszert alkot.
A könyv újszerűségét elsősorban az átfogóbb folyamati szakaszok vizsgálata adja, a hangsúlyt a vállalatközi kooperációra, az együttműködésre, az ellátásilánc-integrációra és a stratégiai szövetségekre helyezi.
Megjelenése nagyon időszerű, hiszen a vállalati-vállalatközi áramlási folyamatok ezen újszerű nézőpontja a reálszféra gyakorlatában egyre inkább terjed. Mind az elméleti, mind a gyakorlati szakembereknek látniuk kell, hogy az ellátásilánc-menedzsment a jövő logisztikája.