Ellis Island jellemzők

"Amire én Georges Perec, itt rákérdezek, az a bolyongás, a szétszóródás, a diaszpóra. Ellis Island számomra maga a számkivetettség helye, más szóval, a hely hiányának a helye, a hely-telenség, a sehol. Ebben az értelemben érintenek engem ezek a képek , elbűvölnek, magukhoz kötnek, mintha az identitásom keresése ennek a hulladéklerakónak az elfogadásán át vezetne, ahol ecsigázott hivatalnokok lapátszám keresztelnek amerikaiakat. Amik számomra itt találhatók, azok egyáltalán nem a fogódzók, a gyökerek vagy a nyomok, ellenkezőleg: valami alaktalan,... valami, amit lezárásnak vagy szakadásnak neveznék,... és ami számomra nagyon mélyen és nagyon homályosan zsidóságom tényéhez kapcsolódik."