ELLOPOTT ARCOK jellemzők

1996.szeptember 27-én, a tálibok bevonulásának napján,Latifa 16 éves volt és kamaszálmokat szőtt.Szeretett volna mielőbb felnőni, hogy újságíró lehessen. Ám ezen az emlékezetes szeptemberi napon az iskolákat bezárták és elkezdődött a nők kirekesztése a társadalomból. Sértegették, bántalmazták és arra kényszerítették őket,hogy bezárva éljenek és YYcsadritYY hordjanak. Ellopták az arcukat! Latifa családja néhány tagjával titokban elhagyta az országot. Ez a könyv egy reményt vesztett fiatal lány életének története a Talibán rémuralma alatt.