Elméleti fizika III.: Kvantummechanika jellemzők

Az Elméleti fizika sorozat jelen kötetének tárgya a kvantummechanika. A téma hatalmas terjedelme miatt célszerűnek látszott az anyagot két részre osztani. A most megjelenő első rész a nem relativisztikus elméletet tartalmazza, a relativisztikus elmélet a második rész tárgya lesz.