Elméleti fizika IV.: Relativisztikus kvantumelmélet jellemzők

A relativisztikus kvantumelmélet nem lezárt területe a fizikának, így abban tágabb értelemben tárgyaljuk, amely a fény véges sebességével függ össze.