ELŐZETES ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMLAKERET-TÜKÖR 2014 jellemzők

A Számlatükör a hatályos számviteli törvény 178. § (1) a) pontja és az államháztartási törvény 109. § 33. pontja alapján 2014-től az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) szabályozza a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget. A kézirat leadását követően jelent meg az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet. Ez a 2014. évi átrendezéshez kapcsolódó részletes feladatokat rögzíti. A későbbiek során még további pontosítások, jogszabályokk (pl. kontírozási rendelet, szakfeladatrend, költségvetést megalapozó törvénycsomag, adócsomag, stb.) megjelenése várható, így ez az előzetes Számlakeret-tükör még változni fog, így nem tekinthető a 2014. évi végleges számlatükörnek.Az új államháztartási számvitelt szabályozó kormányrendelet tartalmában és felépítésében gyökeresen eltér az előző szabályozástól. Az államháztartás szervezetei a továbbiakban is a kezelésében,