ELTÉVEDT IDŐSZÁMÍTÁS jellemzők

„A Ťkitalált középkorť elmélete valós alapokon nyugszik, és az időszámításunk fiktív, meg nem történt éveket tartalmaz. Amikor e sorokat írom, hivatalosan 2009. július 25-én, állítom, hogy az Úrnak 2009. esztendejében járunk, július hónapjának 25. napját írjuk, és egyetlen évet sem kell kivenni az időszámításunkból.A Jézus születésétől számolt időszámítás pedig soha nem terjedt el, és sehol nem vezették be. A könyv megpróbálja igazolni azt a gondolatot, hogy ez az időszámítás, amiben a világunk gondolkodik, számszerűen egyezik ugyan, de valójában egy másik időszámítás, ami egy, ma már magyarnak számító kifejezés kettős jelentésének félreértelmezése miatt terjedt el, és ma úgy ismerik, hogy az Ťarszakida időszámításť. A bizonyítás a ma hivatalos – talán túl is haladott – őstörténelmünk alapján indul, de egyféle evolúciós fejlődésen átesve, nem csak a kitalált középkor új, életszerű megoldását írja le, hanem őstörténetünk egy eredeti alternatíváját is körvonalazza.”