Elvek és gyakorlatok jellemzők

A könyv a jogalkalmazás különböző területeit tárgyalja, és ezek sorrendjében haladva számos közzétett bírói eset elemzésén keresztül mutatja be a szerző, hogy a bírói kar nem minden esetben döntött optimálisan, sok esetben a jogi érvek helyett más szempontok játszhattak szerepet a döntések meghozatalakor. A könyv ily módon pillanatfelvételt tár elénk, aminek alapvető célja, hogy az eddig alig-alig vitatott bírói gyakorlat felett tárgyszerű tudományos és közéleti vita bontakozzon ki.