Ember, táj, történelem jellemzők

Bori Imre 2001-ben összegyűjtött, s most ismét megjelent "olvasókönyv"-ének újrakiadása azt a régóta elfogadásra váró tényt bizonyítja és igazolja, hogy a mai Vajdaság vidékein, kényszerű megszakításokkal ugyan, de templomokban, iskolákban, úri kastélyokban meg más helyütt is élt meg virágzott a magyar művelődés. Nem a semmiből született tehát 1918-tól kezdődően az, amit azóta vajdasági (jugoszláviai) magyar irodalomnak és művelődésnek, írásbeliségnek és tudományosságnak mondunk.