EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT jellemzők

Az üzleti képzések meghatározó alaptárgya az emberierőforrás-menedzsment, mely szakterület a következő két alapállításon nyugszik:1. Az emberek jelentik az üzleti siker és a szervezeti változásképesség sarokkövét.2. Az emberek személyes sikerének, boldogulásának is meghatározó eleme, hogy mennyire értelmes, személyes fejlődésüket és anyagi igényeiket kielégítő munkát végezhetnek.A szerzők a témakör alapfogalmait és eszközrendszerét mutatják be, kezdve az új munkatársak keresésével és felvételével, a képzésük és fizetésük alakításán keresztül karrierjük menedzseléséig. E klasszikus HR-témák tárgyalásán túl olyan új témákat is felvetnek, mint a HR-tevékenységek kiszervezése, a távmunka, illetve a munka és magánélet egyensúlyának kezelése. Az eszközök mellett mindig hangsúlyt helyeznek annak bemutatására is, hogy az egyes feladatok kapcsán milyen szerepet tölt be a HR-szakértő, a vezető, illetve maga a munkavállaló.A könyv a nemzetközileg kialakult sztenderdeknek megfelelő témaköröket dol