Embertan, erkölcstan munkatankönyv 6. o. jellemzők

"Kedves Diákok! Az Emberismeret, etika tantárgy az emberi természettel és kapcsolatokkal foglalkozik. E tárgy feldolgozásához készült az Embertani, erkölcstani munkatankönyv-sorozat, amely lehetőséget nyújt arra, hogy olyan kérdéseket is megbeszéljetek, amelyekről más órákon kevés szó esik." (A szerző)