ÉMELYKÖR jellemzők

amp;quot;BÍRÓ JÓZSEF 1951ben született Budapesten, … ––– : 1973 óta ír közlésre – érdemes opusokat,… ––– : 1975től publikál rendszeresen … ––– : verseket, – … – ––– :egyéb , megjelenések ’ … ––– : vizuális – költészeti munkák, műfordítások,kisprózák, könyvismertetések, kritikák, grafikák, - … etc . … - … ( ! )… ––– : 1982től - [ meglehetős’ megszakítatlansággal ] - szerepel alkotásaival,úgy Magyarországon, mint világszerte … ––– : nemzetközi képzőművészetitárlatokon, biennálékon, - … etc . … - 1987től rangos nemzetközi művészetifesztiválokon, … ––– : amely rendezvényeken előadásokat tart, … továbbá …––– : environmenteket, installációkat készít, … valamint … ––– :bemutat performanceokat amp;quot;