Emlékeim. Első kötet jellemzők

Gróf Teleki Sándor gyűjteményes visszaemlékezései a szabadságharc koráról két kötetben. Kiadta a Petőfi-társaság. - Budappest : Aigner Lajos könyvkiadó-hivatala, [1868]. Hasonmás kiadás.