Emlékek, képek, gondolatok jellemzők

Az utóbbi három évtized pszichológiájának vezető irányzatát mutatja be a kötet. A kognitív pszichológia újra felfedezi a belső embert. A könyv az emlékezeti rendszerekből, az asszociációs folyamatokról, a szövegmegértés meghatározó tényezőiről ír, és megmutatja, hogy milyen kölcsönhatás van a kísérleti pszichológia és a belső folyamatok elméleti modellje között. Az Emlékek, képek, gondolatok ugyan elméleti munka, mégis a mindennapi élet alapvető folyamatait, például az olvasást, a látás utáni felismerést, a beszédértést érinti.