Én, fájdalomherceg jellemzők

Nagy költő volt. Lehetett volna még sokkal nagyobb - mondjuk akár érettségi tétel -, ha nem vonul ki a világból idejekorán, ha nem fordul magába, s hallgat el örökre. De ő nem kért a versenyből, senkit sem akart legyőzni, senki fölé nem akart kerekedni, csak hagyják őt békén - nyilasok, lélekbúvárok, értetlenkedő, kegyetlenül tréfálkozó barátok, mindenki. Ő mindössze egy kis, sárga szobára vágyott színes poharakkal, ahol szerényen meghúzódhat, álmodozhat, verselhet kedvére. Más dolga neki nem is volt e világon. Mire mindez meglett, a költő benne örökre elhallgatott. Az ő nagy tragédiája. És a miénk, mindenkié. E soványka kötetben egy élet művét veheti a kezébe az Olvasó. Őrizze szeretettel.
Karinthy Gábor élete valós és fiktív elemekből szőtt történetét Karinthy Márton Ördöggörcs - Utazás Karinthyába című könyve beszéli el.