Ende eines Familienromans jellemzők

Nádas Péter (1942-) prózaírói munkássága nem szűkíthető csak a posztmodernre. Az Egy családregény vége (1977) egyáltalán nem negligálja az epikai hagyományt, sőt a történetmondás aspektusát tekintve szolidáris az olvasóval, nemigen zökkenti ki megszokott helyzetéből, nem nehezíti-színesíti rébuszokkal az értelmezés műveletét. A könyvcím mégis jelzi: a hagyomány egy részének (a "végnek") a vállalásával - a résznek egészként történő újraírásával van dolgunk. (sulinet.hu nyomán)