ÉNEK AZ ÉLETBŐL jellemzők

A két világháború közötti Magyarország és Erdély legfelső köreinek világa elevenedik meg Bánffy Katalin visszaemlékezéseiben: az a világ, amelyet a gyermeklány számára édesanyja, Váradi Aranka, a budapesti Nemzeti Színház kiváló művésznője és édesapja, Bánffy Miklós kolozsvári és bonchidai otthona írhat körül földrajzilag és társadalmilag. Sokszor mintha az Erdélyi történet folytatását olvasnók, még a család körül zajló amp;quot;nagy amp;quot; események - főképp a Magyarországra rászakadó új világháború, a menekülés, Budapest ostroma, s a háború utáni idők leírásai - is azt juttatják eszünkbe. A látószög azonban egy fiatal lányé, akinek életében a bálok, s vendégségek, a barátságok, flörtök és szerelmek jelentik az elsődleges élményt, de aki jó megfigyelőként nem csak regisztrálja, de jellemző részleteiben velünk is érzékelteti azt, ami vészterhes felhőként gyülekezik az ő világa felett, hogy a háború befejeztével teljes súllyal szakadjon reá, semmivé téve sok-sok előtte járt nemzedék javait, s nem csa