ÉNEKELJÜNK, JÁTSSZUNK EGYÜTT! jellemzők

Változatos forrásanyagra támaszkodó, így az utóbbi években megjelent néhány szövegkiadás mellett szegedi levéltári forrásokat is felhasználó kiadvány viszonylag bőséges repertoárt kínál a népi gyermekmondókákból, találós kérdésekből, dalos játékokból és gyermekekkel is énekelhető szegedi népdalokból. A régi kiadványok lapdíszeit híven utánzó illusztrációkkal ékesített szép kiadvány végén foglalkoztató lapok találhatók, amelyek a ritmus vagy a hangjegyírás gyakoroltatását segítik.