Entdeckungsreise durch die deutschsprachigen Länder jellemzők

"Egy német nyelvű országismereti könyvet tart a kezében, amelyet elsősorban haladóknak, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, felvételizőknek ajánlunk, illetve akik az alapismeretek megszerzése után tovább szeretnék mélyíteni tudásukat. Anélkül a háttértudás nélkül, amelyet az országismeret közvetít, a nyelv elsajátítása sohasem lehet igazán teljes és megbízható. Könyvünk gazdag válogatás, betekintés a négy németnyelvű ország kultúrájába. A földrajz, a történelem, a gazdasági élet, hagyományok tárgyalása mellett országspecifikus témákat, aktualitásokat is tartalmaz. Könyvünk tárgyalja a német egyesítés utáni életet, illetve a 90-es évek aktuális problémáit is. (Nők helyzete, Fiatalság, Környezetvédelem stb.) Minden korosztály megtalálhatja a maga számára érdekes információkat. A könyvet egyaránt ajánljuk egyéni és csoportos tanulásra. Használható tankönyvként, illetve segédanyagként középiskolákban, felsőoktatásban, nyelviskolai kurzusokon, felvételi előkészítő tanfolyamokon, valamint ajánljuk az idegenforgalomban dolgozó szakembereknek is. Autentikus szövegek feldolgozása, különböző feladattípusok, térképek, táblázatok, képek segítenek elmélyedni az egyes témákban. A nyelvtani és lexikai feladatok önálló munkára, gondolkodásra ösztönzik a nyelvtanulót. Az országismeret megszerzése mellett lehetőség nyílik szókincsbővítésre, a beszédkészség fejlesztésére is. A tankönyv végén megadtuk a nehezebb feladatok megoldásait." (A szerzők)