ÉPITŐIPARI RAJZI ALAPISMERETEK jellemzők

A könyv, a rajzi tevékenység bevezető ismereteit,eszközeit lehetséges módozatait tárgyalja az első háromfejezetben. A színtani ismeretek című rész azalapszíneket, színárnyalatokat és kiegészítő színeket,a színkeverés lényegét, a színfokozás és csökkentésmódozatait, a színek térhatásait mutatja be. Avonalfajták és méretarányok, a szabványírás és amértani alapszerkesztések már a műszaki rajzokkészítésére készítenek fel. A legfontosabb síkmértanialapszerkesztések után a vetületi, axonometrikus,valamint perspektívikus ábrázolás megértésétmintafeladatok, a rajzokhoz kapcsolódó részletesleírások segítik elő. A metszési feladatok, a képsíkbaforgatás, az áthatások szerkesztése, azárnyékszerkesztés klasszikus ábrázoló geometriaitémakörök. Megértésük a további, konkrétan műszakiábrázolási tevékenységek miatt fontos. Az ábrázológeometriai rész csak alapesetekkel foglalkozik, afeladatok részletes megoldásával segíti elő amegértést. Az építmények rajzainak elkészítésétbemutató fejezetek a rajzokon