Erdély jellemzők

Az Erdély a hadak útján 1940-1944 című munka tudományos igénnyel, de mégis közérthető stílusban készült, a legszélesebb olvasóközönségnek. A szerzők munkájuk során jelentős mennyiségű magyar és német levéltári forrást használtak fel, továbbá a rendelkezésre álló magyar és idegen nyelvű könyvészeti anyagok mellett egykorú naplók, a memoárok, helyenként a korabeli sajtó és persze a szóbeli visszaemlékezések megbízható adatait is hasznosították. Nem kizárólag a feldolgozás egyedülállósága, a számos adat és ismeret teheti érdekes olvasmánnyá, hanem a nagyszámú, eddig még nem publikált fénykép is. Az események könnyebb megértését szemléletes térképek is segítik.