ERDÉLY SZOLGÁLATÁBAN - EMLÉKIRÓK KÖNYVE - jellemzők

Erdély másfélszáz éves története egy kötetben a kortársak szemével! A kötet a fejedelemség megszületésétől (1541) követi végig Erdély viszontagságos történetét Apafi Mihály lemondásáig vagyis az önállóság végéig. Az antológia felvállalt célja: bemutatni Erdély történeti érdekességeit, kevéssé ismert momentumait: Fráter György tevékenységét, a Báthoriak korát, benne Báthory Zsigmond lemondásainak hátterével, továbbá az oláh fejedelemséggel vívott harcokat, a bethleni abszolutizmus igazi arcát, a Rákócziak hétköznapjait, hadjárataikat, a sikertelen lengyel kalanddal, Kemény János fejedelem tatár fogságát stb. A kötet érdekessége, hogy az erdélyi emlékirat-irodalomból válogatja össze a teljes eseménytörténetet, hitelességéhez tehát kétség nem fér. Kiválóan használható iskolai, egyetemi olvasmányként, de az Erdély története iránt érdeklődök is haszonnal forgathatják szerzői életrajzokkal és időrendi táblázattal kiegészítve!