ERDÉLYI NÉPHAGYOMÁNYOK jellemzők

A szerző (1829–1905) Kriza János és Orbán Balázs kortársa volt.E gyűjtemény, amely mindmáig ismeretlen vagy ritka balladákkal ismertet meg, s amelynek különlegessége, hogy itt találjuk az első híradásokat az erdélyi népköltészet Székelyföldön kívüli – kalotaszegi, szilágysági, mezőségi – meseanyagáról, Szabó Sámuelnek és marosvásárhelyi, illetve kolozsvári gyűjtői körének több mint száz éven át kiadatlanul kallódó a Vadrózsákéhoz mérhető népköltészeti és néprajzi hagyatéka.