ERDÉLYI ÚT – TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV jellemzők

A dokumentumgyűjtemény válogatását az avatott szerző, Pomogáts Bélavégezte el. A kötet egykori történelmi dokumentumok: tanulmányok, régiiratok tükrében mutatja be, hogy az I. világháború után a román államhozcsatolt Erdély magyarsága miként látta a magyar kisebbségi társadalomhelyzetét és feladatait, és néhány kiváló magyarországi tudós hogyan járulthozzá ahhoz, hogy az erdélyi magyarság helyzetéről és küzdelmeirőlpontosabb képünk legyen.