Eredet és jelkép - Kodolányi János és kortársai jellemzők

A szerző a Kodolányi János írói pályájának kései szakaszát uraló világszemlélet bemutatására vállalkozott, és nem a teljes írói munkásság értékelésére, elemzésére. Ennek megfelelően elsősorban adalékokat gyűjt az eszmetörténet kialakulására vonatkozóan, és az író emberi kapcsolatait, különféle megnyilatkozásait is ennek fényében mutatja be. Kodolányi három jelentős kortársa - Márai Sándor, Szabó Lőrinc és Veres Péter - is fontosabb szerepet kap a könyvben, a velük folytatott levelezések, viták megmutatják Kodolányi János világszemléletét és elveit, melyek az 1945 után született mitikus tetralógia regényeiben tükröződnek leginkább.