Erények és értékek jellemzők

Öröm, barátság, megbocsátás, szeretet, bátorság, közösségvállalás, tisztesség, egyenesség, hála... Ez a könyv sorra veszi azokat az alkotóelemeket, amelyek szükségesek a boldog, bölcs és elégedett ember, a kiegyensúlyozott személyiség, a határozott gondolkodás és tiszta lelkiismeret kialakításához. Az Erények és értékek változatos pedagógiai eszközöket ajánl a nevelőknek ahhoz, hogy a gyermekek felismerjék az emberi értékeket. Az egyes fejezetek bibliai szakasszal és rövid elmélkedéssel kezdődnek, majd bevonják a gyermekeket a foglalkozásokba és játékokba, melyek serkentik alkotóképességüket és bővítik ismereteiket.
A könyv 52 fejezete az év minden hetére kidolgozásra javasol egy erényt vagy értéket, amely a gyermekek mindennapi élményeivel függ össze.