Eresszai észrevételek jellemzők

A címben rejlő gyermekkori áthallás Herceg János rádiós jegyzetét, az Ereszalji észrevételeket idézi, és a 90-es évek eleji vajdasági magyar irodalmi emigráció(k) perspektíváját megőrző szerző verandáján átbeszélő magyar és délszláv írók foglalnak helyet.