ÉRETTSÉGI IRODALOM - KULCSSZAVAK jellemzők

Ez a kis kötet a legfontosabb ismereteket foglalja össze tömören, vázlatszerűen, a lényegetkiemelve. amp;lt;br amp;gt;A szerző - nagy tapasztalatú, gakorló középiskolaitanár - mintegy kalauzként vezeti végig az olvasóit a világ- és a magyar irodalom legfontosabb korszakain,bemutatja a legjelentősebb írók, költők pályaképét, és példákat ad egy-egy vers, prózai mű elemzésére.