ÉRETTSÉGI TÉTELEK-FOGALMAZÁS TECHNIKÁJA jellemzők

Az érettségizőknek, egyetemi felvételire készülőknek szóló kézikönyvsorozatunk ismert kötete arra vállalkozik, hogy megtanítsa jövendő olvasóját, hogyan kell szép és jó írásbeli dolgozatot, felvételi tanulmányt írni magyar irodalomból. A szerzők - nagy tapasztalatú középiskolai tanárok - könyvükben ismertetik a magyar írásbeli dolgozatot általános követelményeit, formai kritériumait és az értékelés szempontjait; végigkísérik a dolgozat megszületésének gondolati és technikai folyamatát; felidézik a szükséges retorikai, szövegtani, stilisztikai, nyelvhelyességi és helyesírási tudnivalókat, és állításaikat példák segítségével - régebbi érettségi dolgozatok egészének vagy részleteinek felidézésével - teszik világossá. A kötet megjelentetésénél az a cél vezette a szerzőket és a kiadót, hogy a szakmai felkészítésen túl eloszlassa a diákokban a rémálmokat, a vizsgával talán nem szükségszerűen együtt járó félelmeket.