ÉREZZÉK EGY KÉZFOGÁSRÓL - ESSZÉ-PORTRÉK jellemzők

A mester választ tanítványt, vagy a tanítvány választ mestert? Úgy gyümölcsöző, ha kölcsönös rokonszenv alapján történik mindez. A szépirodalomban ez az önkéntes oktató-nevelő feladaton alapuló viszony eleinte fokozottan érvé-nyes, majd fokozatosan alakul át szívélyesebb kollegialitássá, még szerencsésebb esetben örökbecsű barátsággá.Hogyan történt az indulás éveiben? Milyen szellemi mankókra találhattam pályakezdésem idején, amikor elsősorban a poétika titokzatosnak tetsző rejtelmeivel kezdtem ismerkedni? Érettségiző diákként, baráti ajándékul verseskönyvet kaptam ballagásra. Négysornyi idézetből állt az ajánlás Váci Mihály Tiszta és jó című verséből: „És érezzék egy kézfogásról rólad, / hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy; / s egy tekintetük elhitesse véled: / – szép dologért élsz – és érdemes élned!”. Így kezdődött a varázslat az irodalom szentélyében. Bárdosi Németh János, Vasadi Péter, Fodor András, Tandori Dezső, Ladányi Mihály, Tüskés Tibor és Bíró András kéznyújtása felejth