EROSZ NYOMÁBAN jellemzők

Szabados Ádám a görög erosz fogalmát (vagy inkább élményét) járja körül: a szép, az igaz és a jó szeretetét. A könyv rövid fejezetekből áll, mindegyik a nyugati kultúra egy-egy ismerős alakját (pl. Goethe, Mozart, Umberto Eco, Agatha Christie) vagy motívumát (pl. romantika, szex, öngyilkosság, az idő múlása, elveszett világok felkutatása, nemzeti érzés) vonja be a diskurzusba. A fejezetek lazán kapcsolódnak egymáshoz, a közöttük lévő párbeszédek a T.S. Eliot verseiben található dialógusokhoz hasonlóan közvetettek, mélyebb valóságokat sejtetve együtt mutatják meg a teljes képet. A könyv témája a görög erosz, nézőpontja pedig az Augusztinusz, Pascal, Kierkegaard és T.S. Eliot által megjelenített keresztény hit. Főszereplője Yeshua rabbi.