Értékelés, osztályozás nélkül jellemzők

A kötetben olvasható tanulmányok szerzői olyan pedagógusok, akik úttörőként vállalták az értékelés újszerű módjának kimunkálását, elméleti alapjainak feltárását és bevezetését az iskolai gyakorlatba. Közös az írásokban a humanista elvi alapvetés, a gyerekek személyiségének, önértékelésének hathatós fejlesztésére irányuló törekvés, az árnyalt szóbeli értékelés jótékony hatásának kiaknázása a tanulók lelki egészségének javára. Lényegre törő, rövid elméleti fejtegetések és az alkalmazást nagymértékben megkönnyítő gyakorlati tanácsok, átvehető tapasztalatok váltakoznak a könyv lapjain.