Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben jellemzők

Kell bátorság a szakmai kordivattal való markáns szembehelyezkedéshez, s ez a bátorság megvolt a 80-as évek elején a szerzőben, az amerikai szociálpszichológia lengyel származású klasszikusában. Fellépett a megismerésre ügyelő és minden mástól eltekintő, ún. kognitív irány egyoldalúságával szemben, s kemény szavú és következetes okfejtéssel érvelt amellett, hogy a társas viselkedés hátterében az érzelmek fontos, esetenként elsődleges szerepet játszanak. Gazdag kutatási tapasztalatait tükröző, koncepciózus írásai nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szociálpszichológia nemzetközi szakirodalmában meginduljon és mára végbemenjen a szemléleti és tematikus kiegyensúlyozódás.