És Mihály harcolt... jellemzők

Somogyváry Gyula önéletrajzi elemekre épülő trilógiájának záró kötete az első világháború hadszínterén, az olasz fronton játszódik. A szerző minuciózus pontossággal írja le a hadi eseményeket, a frontvonalak állását.