ESTE NYOLCKOR SZÜLETTEM ... - HOMMAGE Á MÁRAI SÁNDOR - jellemzők

Aligha Márai Sándor rejtőzködő, önle-gendásító személyisége az oka annak, hogy pályájáról még csak igen kiváló részmonográfiák, áttekintések születtek, korszerű elemzések és érdekes adatközlé-sek, ám a teljes élet- és írói pályát átfogó, igen alapos, részletes mű még nem. A látványosan megnyilatkozó szerzői amp;amp;amp;raquo;in-tenciókon amp;amp;amp;laquo; túl részint a századfordulós művészöntudat szüntelen fölbukkanását egyensúlyban tartani törekvő (ön)kritikus, (ön)ironikus gesztusok szintén igyekez-nek a kutatást távol tartani az életrajz és -mű felejtésre ítélt epizódjai-tól, és a művekben lelhető, a szerzőtől jóváha-gyott címjegyzék jelöli ki a Márai-ouvre látásra érdemesített körét. (Fried István)