ESZMÉNY ÉS HASONLATOSSÁG jellemzők

A Háromszéki Képzőművészet Évének nyilvánította Kovászna megye önkormányzata Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából a 2010-es esztendőt. Ez alkalomból számos képzőművészeti eseményt, rendezvényt szerveztek nemcsak Háromszéken, hanem Székelyföld-szerte. A Jánó Mihály művészettörténész által szerkesztett Eszmény és hasonlatosság című tanulmánykötet Barabás Miklós művészetének különböző vetületeit vizsgálják, műveinek percepcióját elemzik, illetve a forrásközlések révén újabb adatokkal szolgálnak a kutatóknak Barabás Miklós életműve tanulmányozásához, megértéséhez.