Eszperantó nyelvkönyv jellemzők

A tankönyv 202 oldalon felkészíti a tanulót az eredményes állami nyelvvizsgára. Ennek érdekében tartalmazza a teljes eszperantó nyelvtant, szóbeli és írásbeli feladatokat, sokoldalú gyakorlatokat, változatos olvasmányokat, gyakorlatias szövegeket, szövegrészeket, próbavizsgákat.