Etika jellemzők

A kötet az etika filozófiájába kíván bevezetést nyújtani, úgy azonban, hogy a szerző nem elégszik meg a létező problémák és a bölcselet története során született tipikus megoldási kísérletek felsorolásával, hanem mindezekkel kapcsolatban önálló álláspont kialakítására törekszik. Mondandójának lényege az a korunkban csupán kevesek által vallott nézet, hogy a mai viszonyok között is lehetséges megfogalmazni klasszikus értelemben vett természetjogot (vagyis olyan - nem emberi megállapodás eredményeként vagy hatalmi szóval létrejövő - egyetemes érvényű normarendszert), amelynek helyessége elvben észérvekkel megmutatható, s hogy így van kiút abból a zsákutcából, ahová a relativizmus vezet.