EU-JOG ÉS JOGHARMONIZÁCIÓ - BŐVÍTETT, MÁSODIK KIADÁS jellemzők

A szerző a jogterület kiváló szakértője, kinek hasonló című könyve már több kiadást megért. A legutóbbi, 2003. évi kiadás középpontjában az európai integráció jogának, jogi életének vizsgálata és a jogharmonizációs tevékenység elemzése áll. Nagy figyelmet kapott az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységének és a közösségi jog konzisztenciájának kérdése. A 2005. évi második kiadás az előző tartalmát teljes egészében megőrizve a következő témákkal bővült: - Az Európai Alkotmány elfogadott hivatalos szövege; - Magyarország EU-csatlakozásából adódó hazai alkotmányozási problémák és feladatok;- Az Európai Bíróság legújabb joggyakorlata a post-frankovich jelenséggel kapcsolatban (a jogalkotási károkért és a bírói károkozásért való felelősség problémái, a tagállam felróhatóságának kérdése);- Az Európai Bíróság joggyakorlata sport tárgyú ügyekben és ennek hatása az európai sportéletre;- Az EU-jog hatása a nemzetközi magánjog fejlődésére;- Az első magyar bírói kérelmek az Európai Bírósághoz e