Európa, Amerika, az iszlám és a kommunizmus jellemzők

"Hat esszé-előadás a történelem változandóságáról, törékenységéről, a 'forgandó szerencséről'. Nem ködképbe vesző általánosságokban szólva, éppen ellenkezőleg! A jobbára ismert tények egy világos történelembölcseletbe, a Szentírás történelemszemléletébe illeszkednek, amely számolni kíván a történettudomány által többnyire illegitimnek minősített szereplővel: a Gondviseléssel.
E vezérfonal segítségével az emberi történelem hajnalától kiindulva egészen a mai korig jutunk el. Tisztázódik a múlt, körvonalazódik a jelen.