EURÓPA EZER ÉVE: A KÖZÉPKOR I-II. jellemzők

A kötet nyolc fejezetben tárgyalja a középkori Európa történetét. Minden fejezetet bibliográfia követ, továbbá egy körülbelül 200 tételből álló glosszárium, amely egy-egy bekezdésben, lexikon-szócikkszerű tömörséggel magyarázza a fontosabb történeti fogalmakat, szervezeteket, bemutatja a jelentős személyeket, forrásműveket. A fejezeteket táblázatok, térképek és genealógiák egészítik ki. A kötet végén részletes történeti kronológia található, amelynek alapja Engel Pál műve, az 1982-ben a Gondolat Kiadónál megjelent Világtörténet évszámokban című munka középkori része.