EURÓPA FORGÓSZELÉBEN jellemzők

A szarvasi születésű Lengyel Béla altábornagy mintegynegyedszázaddal ezelőtt írta meg visszaemlékezéseit.Szülővárosa e munkájának kiadásával rója leadósságát kevéssé ismert fi a előtt.Pályája korszakokat ívelt át, többnyire jelentős tisztségekbenrészt vett mindkét világháborúban.Elsősorban katona volt, de gyakran és elkerülhetetlenül politikaiesemények közepén találta magát. Véleményei mindigtárgyilagosak voltak úgy a szövetségeseink, mind az ellenfeleinkvonatkozásában is. Szókimondásával, őszinteségévelgyakran saját sorsát, érvényesülését is kockára tette. Nem politizált,kivéve egyetlen estet, ha Magyarország sorsa ezt szükségessétette.Lengyel Béla altábornagy élvezetes stílusú visszaemlékezéseibőlnemcsak személyes sorsa bontakozik ki, de megismerhetjüka sorsdöntő, mozgalmas kort, az események politikai,társadalmi hátterét, különösen a katonapolitikai vonatkozásokat.Olykor politikai intimitásokról is fellebben a fátyol a felkészültkatona munkájából.A következő sorokkal fejezte be munk