EURÓPAI HELYESÍRÁSOK - AZ EURÓPAI HELYESÍRÁSOK MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE - jellemzők

Egy nép helyesírása nemzeti szimbólum, nemzetösszetartó erő. A helyesírások egyúttal magukban hordozzák az adott nyelvi kultúra történetét, hagyományait, ezért is ütközik szinte mindenütt ellenállásba egy-egy „logikai” helyesírási reform. Az európai helyesírások gyökerei a középkorba nyúlnak vissza, alapelveik, fejlődésük hasonló, szabályozásuk nyelvi akadémiákhoz, kutatóintézetekhez, tekintélyes kiadókhoz kötődik. A helyesírások alapelvei szinte mindenütt a kiejtés, a szóelemzés és az értelemtükröztetés. Emellett a hagyomány válik fő elvvé, vagyis az európai helyesírások folyamatosan szakadnak el az élőnyelvi változásoktól, s lesznek a történelem, a nyelvtörténet, a hagyomány őrzői. A Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport 2004-ben a magyar nyelvi kultúra jelenéről és jövőjéről egy kétkötetes munkát adott ki (az MTA támogatásával). 2008-ban a PRAE.HU-val közös kiadásban Európa 39 nyelvének történetéről, jelenéről és stratégiájáról jelentetett meg tanulmánykötetet (NKA és OKM támogatáss