Évgyűrűk olvasata jellemzők

"Ez a kötet szerves folytatása Tamás Menyhért eddigi munkásságának. Kitűntető értéke az a hűség, amellyel a költő változatlanul kötődik az őt útra indító bukovinai székelység sorsához és nyelvéhez. Sűrű szövésű, szigorúan komponált versei egyetemes érvénnyel tanúsítják az értelmes élet utáni vágyat és az emberi küzdelem mai nehézségeit egyaránt. Költői nyelve mindmáig őrzi székely ősei nyelvújítás előtti erdélyi magyar nyelvének jegyeit. Versei archaikus hangvételűek, de sűrű szövésük révén modern szemléletet, világérzékelést és világmegítélést adnak." (Görömbei András)