Évszámok könyve I. őskor, ókor, középkor jellemzők

Az Évszámok könyve három kötetben fogja át az egyetemes és a magyar történelmet, a kezdetektől egészen 2000-ig. A kötetek összeállítója a történelmet a társadalom minden életmegnyilvánulására figyeli civilizációtörténetként értelmezi. A hatalmas anyag jól áttekinthető: a legtermészetesebb szerkesztési elvet, az időrendi sorrendiséget érvényesíti mindenütt. Az Évszámok könyve sajátos szinkronisztikus kronológia: az egyetemes és a magyar politikatörténeti események mellett párhuzamosan, külön hasábon követhetik nyomon a filozófia, a vallástörténet és a művészetek eseményei, a természettudományok, a technika és a mindennapi élet története.