FAIPARI SZERKEZETTAN - SZAKRAJZ jellemzők

A könyv első fejezete a faipari szakrajzokelkészítéséhez szükséges alapfogalmakat tisztázza.Feltételezi azt, hogy a tanulók már ismerik a műszakirajzok jellemzőit, a vetületi és axonometrikusábrázolási rendszereket. A második fejezet az asztalosszakma gyakorlásához szükséges fakötéseket mutatja bevetületeikkel és a megértéshez szükséges axonometrikusábrákkal. Az egyszerű bútorok szerkezeteit és jellemzőrészleteit vetületi és axonometrikus ábrák segítségévelábrázolja a könyv. A következő fejezetek az asztalok éskorpuszbútorok rajzolásához és szerkezetük megértéséheznyújtanak segítséget.További információk, részletes tartalomjegyzék,mintaoldalak a kiadó honlapján: www.szega.hu