FALAZATOK jellemzők

Nagy számú magyarázó ábraanyaggal, gyakorlati ismertetővel.Fő tematika: Az épületfalak fogalma, osztályozása, a fal, mint teherhordó szerkezet, a fal, mint izoláló szerkezet, égetett agyagtermékek és falazóelemek, gázbeton-beton falazóelemek, egyéb falazótermékek. A sorozatról: Az utóbbi években felgyorsult termék- és szerkezetváltozások, a fokozódó igényesség, a minőség meghatározó szerepe háttérbe szorította a hagyományos házilagos építést. Az építtető szerepe egyre erőteljesebb a felhasználandó termék, szerkezet, berendezés kiválasztásában, a munkálatok ellenőrzésében. Minden építettői döntésnek fontos minőségi és anyagi következménye van, ezért a ma építtetőinek alaposabb és átfogóbb tájékozottságra van szüksége döntései során. Ennek az összetett építettői és szakmai igénynek kíván kézikönyvsorozatunk eleget tenni.