Faludi Ferenc jellemzők

Sárközy Péter Faludi Ferencről írt pályaképe egy olyan írót és költőt kíván bemutatni az irodalom iránt fogékony nagyközönségnek, aki napjainkra már csak kötelezően megemlítendő irodalmi személyiség maradt. Műveit ma már csak kevesen olvassák, annak ellenére, hogy a magyar dalköltészet Faludi új típusú dalköltészetével kezdődik, s költészetének jellegzetes verszenéje tér vissza a legtöbb modern magyar költő művészetében is. Ennek jegyében az új pályakép elsősorban Faludi Ferenc életművének "korszerűségét" kívánja kiemelni, hangsúlyozva, hogy erkölcstani művei, elbeszélései, drámaművészete és költészete egyaránt az újdonságot, a modern európaiságot jelentette a XVIII. század közepén, a magyar felvilágosodás hajnalán.