Fanfare 4 Class Book jellemzők

A négy részes tankönyvcsalád fő céljai: az angol nyelv megszerettetése, a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek, szokások kialakítása, illetve az érdeklődés felkeltése a nyelvtanulás és más népek kultúrája iránt. A célok megvalósítása nem elszigetelten, hanem a többi tantárgyhoz igazodva, az alsó tagozatos gyerekek intellektuális, érzelmi és fizikai fejlődésébe ágyazva, ismeretanyagukra támaszkodva történik. A gondolkodás fejlesztését segítik elő a tankönyv és a munkafüzet feladatai. A könyvben sok a mindennapi életből vett szituáció, rövid beszédgyakorlat, melyek a gyerekek idegen nyelvi kommunikációs készségét, és a négy alapkészséget egyaránt fejlesztik.