Fantasztikum, mágia, valóság jellemzők

"Az utószavadnak azonban már most sem tudtam ellenállni, mert valósággal foglyul ejtett. Tüzetesen áttanulmányoztam, és örömmel fedeztem föl benne azokat a törekvéseket, amelyek a magam hasonló fél-filológiai, fél-esszéírói munkásságomat is vezérelték: az olvasmányos hitelességre irányuló igyekezetet. Továbbá azt az egyetemes világirodalmi kitekintést, amely gyakran olyan fájdalmasan hiányzott az ibéri belterjességbe zárt, régebbi magyar hispanisztikából " - írja Benyhe János 2003. január 16-án Csuday Csabának, mikor kézhez veszi friss Gracián-fordítását, a Hőst.
E kötet szerzője a spanyol nyelvű fordításai mellett filológus, esszéíró, és ebben a születésnapi összegző kötetében, a szépírás teljes fegyverzetében, olyan világot tár elénk, melyről ma kevesen tudnak többet nála Magyarországon.